Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn thành lập đơn vị trực thuộc

Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các Doanh nghiệp sẽ có nhu cầu thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Công ty Luật Nam Dương cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan nhằm hoàn thiện việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phạm vi tư vấn pháp lý về thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh gồm có:

1. Tư vấn các quy định của Pháp luật về Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh.

Tư vấn ưu nhược điểm của từng loại hình đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) để khách hàng hiểu và lực chọn mô hình hoạt động phù hợp.

Tư  vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Tư vấn về quyền và nghĩa vụ liên quan; tư vấn về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

Tư vấn phân cấp, quản trị điều hành và mối quan hệ giữa công ty và các đơn vị trực thuộc.

Tư  vấn soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ; Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

2. Đại diện thực hiện các thủ tục pháp lý

Hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện

Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp;

Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận hoạt động khi được cấp.

Đăng ký khắc dấu Chi nhánh/VP Đại diện và các thủ tục liên quan.

Trân trọng!