Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Phí dịch vụ

Đối với dịch vụ pháp lý, tùy theo tính chất vụ việc, thời gian và công sức tham gia của luật sư, sẽ có các phương pháp tính phí như sau:

1. Phí dịch vụ cố định/trọn gói

Phí này thường được áp dụng cho những vụ việc có thể xác định rõ được/định lượng được công việc, thời gian và kết quả cần đạt được.

Một số dịch vụ thường áp dụng phí này: Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, tư vấn đầu tư nước ngoài, luật sư tư vấn dân sự; luật sư đại diện/bảo vệ trong các vụ án kinh tế.

2. Phí dịch vụ thường xuyên hàng tháng

Phí này áp dụng cho khách hàng muốn thuê dịch vụ pháp lý và trả phí theo tháng.

Mức phí này sẽ được xác định cố định mỗi tháng dựa trên số giờ làm việc cố định (thường là 10-12h/tháng). Phí này có thể tăng thêm nếu phát sinh thêm thời gian thực hiện của luật sư.

3. Phí dịch vụ theo giờ.

Phí này áp dụng đối với những vụ việc phức tạp và/hoặc kéo dài mà tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ chưa thể xác định được mức độ tham gia của luật sư, khối lượng công việc hoặc thời gian hoàn thành cụ thể.

Mức phí tư vấn theo giờ sẽ phụ thuộc vào trình độ, năng lực và kinh nghiệm của luật sư tham gia tư vấn, giải quyết vụ việc và sẽ được Công ty thông báo chi tiết tại thời điểm giao kết hợp đồng dịch vụ.

Một số dịch vụ thường áp dụng phí này: Tư vấn, đàm phán hợp đồng; tư vấn hỗ trợ pháp lý cho vụ việc cụ thể.