CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn giải thể Doanh nghiệp

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể công ty

 • Tư vấn Điều kiện, lí do, các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp
 • Tư vấn thẩm quyền, thủ tục ra quyết định giải thể công ty;
 • Tư vấn Thủ tục thanh lý tài sản khi giải thể; Quyền của người lao động, trách nhiệm đối với các khoản nợ;
 • Tư vấn Quyền lợi và nghĩa vụ của các Cổ đông/ Thành viên công ty;
 • Tư vấn Thủ tục đăng báo giải thể công ty; Đóng mã số thuế, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, huỷ con dấu pháp nhân.
 • Tư vấn các nội dung khác liên quan.

2. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục giải thể công ty

2.1.Tại cơ quan thuế:

 • Soạn và nộp hoàn chỉnh hồ sơ nộp cho các cơ quan thuế;
 • Hủy hóa đơn, giấy nộp tiền chưa sử dụng;
 • Nộp hồ sơ giải thể, quyết toán giải thể và các báo cáo thuế;
 • Đại diện Doanh nghiệp giải trình quyết toán với cơ quan thuế;
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Đại diện Doanh nghiệp nhận thông báo đóng Mã số thuế:
 • Tiến hành đăng báo giải thể.

2.2. Tại Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan Công an:

 • Soạn và nộp hồ sơ giải thể tại Phòng đăng ký kinh doanh và Công an.
 • Kiểm tra, theo dõi tiến trình; kịp thời thông báo cho Quý Công ty;
 • Nhận kết quả giải quyết của cơ quan đăng ký kinh doanh

Trân trọng!