Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Chúng tôi đại diện cho các Tổ chức tín dụng làm việc với khách hàng vay vi phạm nhằm tư vấn, hỗ trợ việc tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ tài chính của khách vay.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư doanh nghiệp, giúp khách hàng khởi nghiệp, quản trị và vận hành Doanh nghiệp an toàn pháp lý.
Chúng tôi tư vấn, đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện Dự án đầu tư tại Việt Nam.
Chúng tôi tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bản quyền và các đối tượng SHCN khác.
Chúng tôi có đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong các vụ việc tư vấn, đàm phán và hoàn thiện giao dịch, hợp đồng cho khách hàng.
Luật Nam Dương cử luật sư tham gia tố tụng trong các Vụ án Dân sự và Vụ án Hình sự.