CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tham gia Tố tụng Dân sự – Hình sự

Chúng tôi cử luật sư tham gia tố tụng trong các vụ án Dân sự và Hình Sự.

1. Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án Hình Sự

  • Luật sư tham gia bào chữa cho các bị can, bị cáo, người bị giam giữ hoặc người bảo vệ lợi ích và quyền lợi cho những người tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự.
  • Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của người bị tạm giữ, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác tại Cơ quan điều tra, Toàn án, Viện kiểm sát…
  • Soạn thảo văn bản giấy tờ của bị can, bị cáo và những người liên quan trong các vụ án hình sự.

2. Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án Dân sự

  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự, kinh doanh thương mại; tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.
  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, thừa kế
  • Tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai.

Trân trọng!