Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Giải quyết vi phạm hợp đồng tín dụng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý giải quyết các vi phạm hợp đồng vay của khách hàng đối với các Tổ chức Tín dụng.

Phạm vi công việc bao gồm việc tư vấn, đại diện Tổ chức tín dụng làm việc với khách vay để giải quyết tranh chấp, yêu cầu khách vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Tổ chức tín dụng. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi sẽ tham gia tố tụng tại các cơ quan tố tụng có thẩm quyền.

Phạm vi dịch vụ của Luật Nam Dương bao gồm:

  • Nghiên cứu, đánh giá hồ sơ tín dụng, hành vi vi phạm của khách vay và nghĩa vụ trả nợ;
  • Xác minh thông tin khách vay nhằm chuẩn bị cho quá trình làm việc, đàm phán, thương lượng hoặc tố tụng tại cơ quan có thẩm quyền;
  • Đại diện Tổ chức tín dụng thương lượng, đàm phán với khách vay để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký;
  • Tư vấn, soạn thảo văn bản làm việc với khách vay, hoặc soạn thảo văn bản đề nghị cơ quan tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với khách vay (nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chiếm đoạt tài sản) hoặc hồ sơ khởi kiện khách vay tại Toà án có thẩm quyền.
  • Cử luật sư làm đại diện theo ủy quyền hoặc tham gia với vai trò luật sư tham gia tố tụng tại tòa án/trọng tài để giải quyết vụ việc, yêu cầu cơ quan tố tụng buộc khách vay phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Tổ chức tín dụng;
  • Đại diện Tổ chức tín dụng trong giai đoạn thi hành án.