CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý để điều chỉnh các nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình các bước tổng quát gồm có:

Bước 1: Tư vấn pháp luật đối với các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh

Căn cứ từng yêu cầu thay đổi của khách hàng, chúng tôi tư vấn pháp luật liên quan đến điều kiện, trình tự, thủ tục thay đổi và các bước cần thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền.

Các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh gồm có:

  • Tư vấn thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính;
  • Tư vấn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  • Tư vấn Thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng, giảm vốn điều lệ;
  • Tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền, bao gồm các Biên bản họp, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT/HĐTV thông qua nội dung thay đổi, các văn bản, thông báo gửi cơ quan chức năng và các giấy tờ khác có liên quan;

Bước 3: Thực hiện thủ tục pháp lý tại cơ quan có thẩm quyền

Trên cơ sở hồ sơ đã được hoàn thiện, chúng tôi đại diện khách hàng thực hiện nộp hồ sơ, theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan thụ lý và tiếp nhận kết quả khi được chấp thuận.

Bước 4: Bàn giao kết quả 

Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi bàn giao kết quả và các hồ sơ pháp lý có liên quan để khách hàng lưu trữ.

Trân trọng!