CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn Thành lập Doanh nghiệp

Công ty Luật Nam Dương xin gửi tới quý vị thông tin về dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp như sau:

1. Tư vấn các quy định của pháp luật đối với từng loại hình công ty.

 • Tư vấn mô hình và Cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành;
 • Tư vấn về mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các sáng lập viên;
 • Tư vấn về Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
 • Tư vấn về phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
 • Các nội dung khác có liên quan.

.2 Hoàn thiện hồ sơ đăng ký kinh doanh:

 • Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước thành lập;
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Soạn thảo danh sách cổ đông/ danh sách thành viên;
 • Giấy ủy quyền;
 • Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty

 • Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 • Tiến hành đăng ký khắc dấu và công bố mẫu dấu cho Doanh nghiệp;
 • Công bố nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định.

4. Hỗ trợ pháp lý sau khi doanh nghiệp được thành lập:

 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp: Các biểu mẫu quản trị doanh nghiệp, bản hướng dẫn kê khai và nộp thuế….;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động tại trụ sở công ty;
 • Tư vấn thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu;
 • Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn bảo hộ bản quyền;

Trân trọng!