CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn Doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật đối với các Doanh nghiệp nhằm đem lại sự an toàn pháp lý và hiệu quả kinh doanh cao nhất cho khách hàng.

Phạm vi các dịch vụ tư vấn Doanh nghiệp gồm có:

  • Tư Vấn Thành Lập Và Đăng Ký Doanh Nghiệp, Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
  • Tư vấn tái cơ cấu Doanh nghiệp: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp;
  • Tư Vấn Xin Giấy Phép như: Mã số mã vạch, Giấy phép tiêu chuẩn chất lượng, Giấy phép mua bán hàng hoá…
  • Tư Vấn Quản Trị Doanh Nghiệp: Xây dựng Điều lệ, Nội quy, Quy chế nội bộ Doanh nghiệp
  • Tư Vấn Về Lao Động, Tiền Lương.
  • Tư Vấn Thủ Tục Tạm Ngừng Hoạt Động, Giải Thể Doanh Nghiệp.
  • Và các vấn đề pháp lý có liên quan khác.

Trân trọng!

Nếu quý vị có nhu cầu dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Điện thoại: 024 22158998 - 0989 849485 (Phòng Tư vấn DN)
  • Email: tuvanluat@luatnamduong.vn