Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn Bảo hộ quyền tác giả logo công ty

Luật Nam Dương cung cấp dịch vụ tư vấn, đại diện đăng ký bảo hộ quyền tác giả logo công ty tại Cục Bản quyền tác giả.

Phạm vi công việc gồm có:

  • Tư vấn những quy định của pháp luật về bảo hộ quyền tác giả logo;
  • Tư vấn khả năng bảo hộ quyền tác giả logo; tư vấn hồ sơ tài liệu cần thiết lập;
  • Soạn thảo bộ hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả logo công ty cho khách hàng;
  • Theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ tác giả logo công ty tại Cục Bản quyền tác giả;
  • Đại diện khách hàng theo dõi, trả lời và sửa đổi theo hồ sơ theo yêu cầu của Cục Bản quyền tác giả
  • Đại diện nhận giấy chứng nhận đăng ký bản quyền khi Cục Bản quyền tác giả cấp;
  • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu của khách hàng.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đăng ký Bảo hộ quyền tác giả logo công ty, xin vui lòng liên hệ với Luật Nam Dương để được phục vụ.

Trân trọng!