Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Tư vấn pháp luật hàng tháng

Công ty Luật Nam Dương với tư cách là những nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp, chúng tôi mong muốn được sát cánh cùng Quý khách hàng với Dịch vụ tư vấn pháp luật hàng tháng.

Phạm vi dịch vụ tư vấn pháp luật hàng tháng:

 1. Kiểm tra, rà soát các vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp;
 2. Xem xét, rà soát các văn bản, tài liệu giao dịch do Khách hàng soạn thảo hoặc thực hiện liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như góp ý cho các văn bản, tài liệu đó theo yêu cầu của Khách hàng;
 3. Hỗ trợ, tư vấn cho Khách hàng trong việc xây dựng, soạn thảo Điều lệ, nội quy, các quy chế về tổ chức quản lý, điều hành của bộ máy công ty, các văn bản điều hành quan trọng của Khách hàng trong quá trình hoạt động
 4. Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống hợp đồng và các văn bản liên quan đến quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng, cung cấp bộ hợp đồng mẫu;
 5. Tư vấn, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục về Sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản doanh nghiệp…;
 6. Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần;
 7. Tư vấn về Điều chỉnh, sửa đổi hệ thống văn bản chính sách quản lý lao động;
 8. Tư vấn các chính sách thuế, các thủ tục thuế cho doanh nghiệp;
 9. Tư vấn và hòa giải các tranh chấp nội bộ trong Công ty, tranh chấp với khách hàng;
 10. Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là luật sư hoặc nhà tư vấn của Khách hàng trong các cuộc thảo luận, thương lượng, đàm phán kinh doanh, đại diện bảo vệ quyền lợi của Khách hàng, các vụ khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể và/hoặc các buổi làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba liên quan đến hoạt động kinh doanh của Khách hàng (không hình thành vụ việc cụ thể);
 11. Hỗ trợ Khách hàng trong các vấn đề phức tạp khác theo yêu cầu của Khách hàng (Bằng một thỏa thuận khác cụ thể);
 12. Rà soát, thẩm định, phân tích rủi ro pháp lý và đề xuất phương án giảm thiểu rủi ro đối với các hợp đồng, giao dịch đã được Khách hàng ký kết theo yêu cầu của Khách hàng;