CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Category

Quy định Tố tụng dân sự
Căn cứ: Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 1. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây: a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện; b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện; c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ...
Read More
Căn cứ theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015. 1. Thời hạn nhận và xử lý đơn khởi kiện: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, chánh án tòa án phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. Trong thời hạn 05 ngày làm...
Read More
Căn cứ pháp lý: Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 Quy định cụ thể: 1. Thời hạn chuẩn bị xét xử: Thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài,...
Read More