Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Category

Dân sự, Hôn nhân Gia đình
Căn cứ: Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Quy định cần biết: Điều 51. Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn 1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly...
Read More
THỦ TỤC LY HÔN THUẬN TÌNH (tổng hợp) Điều kiện ly hôn thuận tình Hai bên thật sự tự nguyện ly hôn tức cùng đồng thuận việc chấm dứt quan hệ hôn nhân; Hai bên đã thoả thuận được với nhau về việc chia hoặc không chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm...
Read More
THỦ TỤC ĐƠN PHƯƠNG LY HÔN (tổng hợp) Quyền đơn phương ly hôn Về nguyên tắc vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Toà án giải quyết việc ly hôn. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì chỉ cần một bên cảm thấy không hạnh phúc đã có...
Read More
Trường hợp: Chế độ tài sản vợ chồng theo luật định Văn bản pháp lý: Luật Hôn nhân và gia đình 2014 (Điều 59) Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06 tháng 01 năm 2016 (Điều 7) Nội dung như sau: 1. Khi chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, Tòa...
Read More