Đoàn Luật sư TP Hà Nội

CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Các vụ việc Dân sự

Công ty Luật Nam Dương cung cấp các dịch vụ pháp lý về Dân sự, bao gồm phạm vi như sau:

  1. Tư vấn pháp luật Dân sự, Lao động, Hôn nhân gia đình, Ly hôn, Thừa kế.
  2. Đại diện khách hàng trong các vụ việc dân sự, thương lượng, đàm phán các giao dịch dân sự.
  3. Tư vấn soạn thảo các văn bản dân sự, di chúc, thủ tục đất đai …;
  4. Hỗ trợ khách hàng trong các vụ việc công chứng, lập vi bằng.
  5. Tư vấn, đại diện khách hàng trong các vụ việc dân sự khác.